top of page
2021      Hortus Conclusus, de omsloten tuin

Een korte geschiedkundige omschrijving van de Hortus Conclusus:

Agrarische revolutie:

De vroegste landbouw ontstaat tijdens de nieuwe steentijd (ca. 11.000 v. C.) in het Midden Oosten, in de zgn. Vruchtbare Sikkel. Een gebied dat zich uitstrekt van de Egyptische Nijl tot en met het oude Mesopotamië (nu Irak), tussen de rivieren Tigris en Eufraat.

Deze neolithische of agrarische revolutie is een van de belangrijkste veranderingen in de geschiedenis van de mensheid.

Tussen 6000-5000 v. C. bereikt deze omwenteling Noordwest-Europa.

 

Tuincultuur:

Vanaf 4000-3000 v.C. komt in Egypte en Mesopotamië een meer zelfstandige tuinkunst op, die niet louter gericht is op voedselproductie. Er is ook plaats voor streven naar schoonheid.

Twee landschappelijke (oer)archetypen

De oase, een groene, waterrijke plek in de verzengende woestijn en de open plek of loo (Duits: Lichtung) in het onherbergzame middeleeuwse woud.

Het zijn de oervormen van onze Europese tuinen.

 

Hortus Conclusus:

De omsloten tuin, de Hortus Conclusus  is een vertaling van het westerse archetype: Lichting of loo.

Een spirituele plek van loutering en volmaakte orde, waar demonen niet in kunnen doordringen. Een hemels paradijs, dat verbonden is met de strijd tussen goed en kwaad en het laatste oordeel.
De verdeling van de tuin in vier stukken van de vier elementen: lucht, water, aarde en vuur.

Vaak is de tuin ommuurd, als afscheiding van de woeste natuur en staat er een boom in, de kennis van goed en kwaad.

Het is een ideaal wereldbeeld, terug naar de oorsprong, een verbeelding hoe de beterewereld er dan zou uitzien. Een wereld waar wil en verstand in harmonie zijn gebracht.

De tuin is een plaats van verinnerlijking en contemplatie.

De omsloten tuin wordt een paradox genoemd. Hij is zowel binnen als buiten, zowel eindig als oneindig, zowel landschap als architectuur, zowel open als gesloten.

De omsloten tuin wordt ook wel omschreven als een microkosmos, of een kamer met de hemel als plafond. 

bottom of page